top of page

ความฉลาดทั้ง 8…พลังขับเคลื่อนนักกอล์ฟแบบติดเทอร์โบ

ความฉลาดทั้ง 8…พลังขับเคลื่อนนักกอล์ฟแบบติดเทอร์โบ

มีนักวิชาการได้สรุปเรื่องราวความฉลาดของมนุษย์เราที่ควรต้องมีทุกสาขาอาชีพ จะทำให้ได้รับความสำเร็จแล้วก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

นักกอล์ฟก็เช่นเดียวกัน ถ้าต้องการให้ประสบความสำเร็จ ควรจะต้องมีคุณสมบัติในความฉลาดเหล่านี้ แน่นอนบางอย่างเป็นสิ่งที่ติดตัวมาเลือกไม่ได้ บางสิ่งสามารถสร้างได้ หรือปรับให้ดีขึ้นได้ถ้าสำนึกขึ้นมาว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงถ้าต้องการพัฒนาให้ชีวิตดีขึ้นจนก้าวไปสู่ความสำเร็จ

ความฉลาดทั้ง 8 ที่ว่า มีดังต่อไปนี้

1.) IQ ( Intelligent Quotient ) ความฉลาดทางสติปัญญา ความฉลาดด้านนี้เป็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คำนวณ และการใช้เหตุผล การแก้ปัญหาเชิงตรรกะ ในเชิงตัวเลขและตามสภาพความเป็นจริงที่เผชิญ ในนักกอล์ฟจะใช้ตอนวิเคราะห์สถานะการณ์ต่างๆ ที่จะเลือกใช้เหล็ก ใช้วิธีการตี คำนวณระยะ จดจำความผิดพลาดที่เคยเจอ นำไปแก้ไขฝึกซ้อมเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก
2.) EQ ( Emotional Quotient ) ความฉลาดทางอารมณ์ นี้เป็นความสามารถในการรับรู้ ความเข้าใจ สามารถควบคุมอารมณ์และยับยั้งชั่งใจของตัวเองให้แสดงออกอย่างเหมาะสม ในนักกอล์ฟแล้วมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งยวด

3.) CQ ( Creativity Quotient ) ความฉลาดนี้ เป็นความสามารถในการจินตนาการ สร้างสรรค์ เช่น มองภาพการเดินทางของลูกออกล่วงหน้าก่อนที่จะเล่นช็อต นั้นๆ ว่าจะเกิดอะไรขึ้น สามารถที่จะหาทางแก้ปัญหาได้
4.) MQ ( Moral Quotient) ความฉลาดทางศีลธรรม รู้จักผิดชอบชั่วดี มีความซื่อสัตย์ มีความกตัญญู ให้ความเคารพนบนอบผู้คนทั้งที่รู้จักและไม่รู้จักด้วยความสม่ำเสมอ ไม่แสแสร้ง ซึ่งความฉลาดทางด้านนี้เป็นสิ่งที่จะสร้างเสน่ห์ความนิยมในตัวนักกอล์ฟให้มีผู้ติดตาม
5.) HQ ( Health Quotient ) การที่มีการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี การเสริมสร้างความแข็งแรง ให้ความสำคัญกับการทานอาหาร การย่อยอาหารการพักผ่อนนอนหลับ การดื่มน้ำ การไม่ดื่มทานสิ่งไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เล่นหรือออกกำลังกายอย่างอื่นด้วยความระมัดระวัง ไม่ซ้อมหนักเกินไปจนบาดเจ็บ ซึ่งมีผลต่อการเล่นการแข่งขันของนักกอล์ฟที่จะไม่ให้ท้องผูก ท้องเสีย นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ ทำให้ง่วงเหงาเซาซึม ไม่สดชื่น ไม่กระฉับกระเฉง ไม่นอนตกหมอน ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายที่บาดเจ็บ เช่น นิ้วซ้น ข้อมือ ข้อเท้าเคล็ด เป็นต้น ที่จะทำให้หยุดพักการฝึกซ้อม
6.) AQ ( Adversity Quotient ) ความฉลาดในการแก้ปัญหา การยืดหยุ่นและปรับตัวในการเผชิญกับปัญหาได้ดี และสามารถเอาชนะอุปสรรคด้วยความยากลำบาก อดทน ไม่ท้อถอย มองปัญหาเป็นเรื่องท้าทายและกล้าฟันฝ่า ล้มแล้วลุกครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่กลัวแดด กลัวฝน กลัวความล้มเหลวหรือผิดพลาด
7.) SQ ( Spirtul Quotient ) ความฉลาดทางด้านความคิดจิตวิญญาณเป็นความสามารถในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นด้วยความภาคภูมิใจ ให้เกียรติตัวเองและผู้อื่น มีน้ำใจนักกีฬา ยินดีกับผู้ชนะ ไม่เหยียบย่ำดูถูกผู้แพ้ทั้งต่อหน้าลับหลัง ทั้งกายและวาจา ชอบที่จะได้มาซึ่งชัยชนะอย่างขาวสะอาด
8.) DQ (Digital Quotient) ความฉลาดทางดิจิทัล เป็นสามารถที่จะเผชิญ และปรับตัวให้เข้าโลกยุคใหม่ มีทักษะการเสพสื่อและ การเข้าสังคมในโลกออนไลน์ ซึ่งมีทั้งสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ ไม่ใช้เวลาไปกับโลกดิจิทัลมากเกินกว่าที่จำเป็น

ถ้าพิจารณาจากทักษะทั้ง 8 ประการนี้ นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่าง “โปรจีน” หรือ อาฒยา ฐิติกุล มีครบทุกความฉลาด ทำให้ก่อเกิดพลังมหาศาล ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมเป็นตัวอย่างและต้นแบบที่ดีมากๆ ให้รุ่นหลังได้เดินตาม


#โปรเชาว์สอนกอล์ฟcga #Fit4Better #CGAGolfSchool #CNXGolfFittingCenter #โรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ #ChangCGA #ThaibevCGA #DabloGolfSportWear #มากกว่าชัยชนะและการแข่งขันคือความมีน้ำใจนักกีฬา #คนรุ่นใหม่หัวใจก้าวหน้า #ForGolfTrustCGA #TrustGolf #TrustGolfTrustCGA #MuZiikGolfGrips

bottom of page