top of page
banner.jpg

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON IN GOLF

เทรนลูกให้ เก่งกอล์ฟ อย่างไร? ในงบประมาณ ประหยัด !!!!

โอกาสดีของครอบครัวที่ต้องการฝึกลูกให้เก่งกอล์ฟโดยใช้งบประมาณประหยัด โปรเชาว์จะมาถ่ายทอดวิธีการทำให้ลูกเก่งกอล์ฟโดยพ่อกับแม่มีส่วนร่วมอย่างถูกต้อง ทั้งในแง่ของการฝึกหัดทักษะ การฝึกซ้อม การออกรอบ การวางแผนเข้าร่วม การแข่งขันอย่างเหมาะสม ประหยัด และการให้การดูแลเรื่องของจิตใจ ให้แข็งแกร่งตลอดจนเรียนรู้การมีความสัมพันธ์ของครอบครับแบบยั่งยืนตลอดไป

เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่เชื่อมั่นและศรัทธาในตัวโปรเชาว์ว่าจะช่วยเป็นโค้ชให้ถึงเป้าหมายได้

 • คนที่เชื่อมั่น ศรัทธาในตัวเองว่าสามารถทำได้

 • คนที่มีจุดยืดหรือพร้อมเปลี่ยนแปลงรับสิ่งใหม่โดยไม่ติดยึด

 • คนที่มีกิจกรรมทางเลือกน้อย หรือไม่ทำกิจกรรมหลายๆอย่าง

 • ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด หรืออยู่ไกลจากเส้นพระราม 2 (บางมด)

 • ผู้ที่มีงบประมาณจำกัด

 • ผู้ที่มีบุตรหลานอายุระหว่าง 10-18 ปี

แนวทางการเรียน

 • พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องเข้าอบรมปฐมนิเทศ 3 ชม.*

 • การออกรอบ การแข่งขันให้ทราบเป็นระยะฝึกให้พ่อแม่ หรือผู้ปกครองเป็นผู้ช่วยโค้ชในการรายงานผลการฝึก

 • เรียนทฤษฎี 4 ครั้งๆ ละ 5 ชม.  ( เรียนกลุ่ม )

 • เรียนปฏิบัติ 20 ครั้ง 1.30 ชม. ( เรียนส่วนตัว นัดหมายล่วงหน้า )

 • ออกรอบ 4 ครั้ง ( จ่ายค่าออกรอบเอง มีอายุถึงสิ้นปี เป็นกลุ่มๆ ละ 3-4 คน )

 • ประชุมประเมินผล ติดตามผล 2 ครั้ง ๆ ละ 3 ชม. รวมจำนวนเวลา ประมาณ 80 ชม.

สถานที่เรียน และออกรอบ

เรียนทฤษฎีและปฏิบัติที่สนามฝึกซ้อมธนบุรี ถนนพระรามสอง
และออกรอบสนามใกล้ปริมณฑล

ราคาเรียน

ลดพิเศษเหลือเพียง 25,000 บาท

จากปกติราคา 120,000 บาท

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

9steps bottom banner.jpg

สนใจสมัครเรียน

ลงทะเบียนเรียนได้ที่ LINE @cgagolfschool

bottom of page