top of page
event banner for list page.jpg

CGA INSTRUCTOR

สร้างครูสอนกอล์ฟที่มีประสิทธิภาพ

สร้างครูสอนกอล์ฟที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้น ของโรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์ 12 สาขา และสาขาที่จะเปิดดำเนินการใหม่ในอนาคต

เริ่มต้นสู่การเป็นโปรสอนกอล์ฟ
Become to CGA Instructor

เรียนทฤษฏี ปฎิบัติ กับโปรเชาว์ และฝึกงานสอนกอล์ฟที่โรงเรียนสอนกอล์ฟเชาวรัตน์

สนใจสมัครเรียนติดต่ิได้ที่ LINE @cgagolfschool

43904 edited.jpg

เรามุ่งมั่นที่จะสอนคนที่เล่นกอล์ฟไม่เป็นให้สามารถเล่น กอล์ฟเป็นได้ และพัฒนาคนที่ เล่นกอล์ฟเป็นให้เก่งยิ่งขึ้น

เรามุ่งมั่นที่จะสอนคนที่เล่นกอล์ฟ

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน

9steps bottom banner.jpg

สนใจสมัครเรียน

ลงทะเบียนเรียนได้ที่ LINE @cgagolfschool

bottom of page